سی امین نمایشگاه ایران آگروفود

نهران - 26 خرداد لغایت 29 خرداد 1402

Bسالن : 38

bغرفه : 17

 

نمایشگاه اینترپک آلمان

دوسلدورف - 14 اردیبهشت لغایت 20 اردیبهشت 1402

3C77 : سالن : 03 غرفه

 

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران

تهران، 21 شهریور لغایت 24 شهریور ماه 1401
غرفه : 24 Bسالن 38

 

بیست و نهمین نمایشگاه ایران آگروفود

نهران - 27 خرداد لغایت 30 خرداد 1401

سالن : 38 بی - غرفه : 29

 

آلمان - نمایشگاه پرو سوئیت كلن

كلن - 10 بهمن لغایت 13 بهمن 1400

B-021 : سالن : 10.1 غرفه

 

نمایشگاه اینترپک آلمان

دوسلدورف - 18 اردیبهشت لغایت 24 اردیبهشت 1399

A79 : سالن : 1 غرفه

 

آلمان - نمایشگاه پرو سوئیت كلن

كلن - 13 بهمن لغایت 16 بهمن 1398

B028 : سالن : 10.1 غرفه

 

 

 

 

 

 

 

آلمان - نمایشگاه پرو سوئیت كلن

كلن - 8 بهمن لغایت 11 بهمن 1402

D-051 : سالن : 10.1 غرفه

 

فرستادن ایمیل

به ما پیامی بفرستید

WebSiteCounter